Condicions subhasta

 

· Per publicar articles i per fer ofertes cal estar registrat

 

Subhasta online

 

· És la Subhasta anterior a la Exposició i Subhasta Presencial en Sala. En aquesta fase prèvia es poden publicar directament obres d'art i  fer ofertes. El dia abans que s'inauguri l'Exposició i Subhasta Presencial les obres que han rebut les ofertes suficients s'adjudiquen directament al màxim postor.

 

· Durant la SUBHASTA ONLINE tots els Lots  tenen la informació de l'última oferta rebuda i un botó de color que indica de si l'oferta és suficient (color verd), insuficient (color gris), molt a prop del preu d'adjudicació (color taronja) o que no hi ha cap oferta ( color blanc).

 

· Quan acaba la SUBHASTA ONLINE, Àmbit Sant Lluc es posa en contacte amb el propietari i el licitador per dur a terme l'adjudicació de les obres que hagin rebut les ofertes suficients.

En aquesta fase la comissió aplicada tant al propietari com al comprador és del 15% sobre el preu d'adjudicació en concepte de despeses d'intermediació, més l'IVA corresponent a aquesta comissió.

 

Exposició i Subhasta Presencial

 

· Els Lots de  la SUBHASTA PRESENCIAL EN SALA  estaran exposats a l'Àmbit Espai d'Art (Passeig d'en Blay, 53, OLOT) i publicats en aquest web fins el mateix dia de la subhasta. 

 L'exposició és oberta al públic.

Tots els Lots tenen un preu de sortida i s'adjudicaran el dia de la subhasta al major postor.

Es poden fer ofertes directament en la sala d'exposicions, per escrit, per telèfon o utilitzant aquest web. Totes aquestes ofertes tenen preferència a les realitzades en sala el dia de la subhasta.

 

· La SUBHASTA es celebrarà a l'Àmbit Espai d'Art el dia que estigui anunciada.

Estarà conduïda per un subhastador que serà l'únic jutge respecte a l'adjudicació dels Lots i els seus preus de remat.

 

· El preu d'adjudicació s'incrementarà en un 20% en concepte de despeses d'intermediació i manteniment de l'Àmbit, més l'IVA corresponent a aquest increment.

 

· Les ofertes s'establiran seguint la següent escala:

            · de 0 a 200 ........................................ de 10 en 10

            · de 200 a 500 .................................... de 25 en 25

            · de 500 a 1000 .................................. de 50 en 50

            · i a partir de 1000 .............................. de 100 en 100