PLANES SERRA RAMON

“La pintura només serveix per entendre millor el món, entendre’t una mica millor a tu mateix i fer-nos prou humils com per seguir esforçant-nos en aprendre cada dia una mica més.”

 

 

Enllaços:

http://eudaldcamps.com/2013/07/07/ramon-planes-lhistoriador-de-les-coses/

http://www.revistadegirona.cat/recursos/2015/0289_104.pdf

http://www.ramonplanes.com

 

CURRÍCULUM

Ramon Planes Serra (Lleida, 20 de gener de 1953)

 

Exposicions individuals

1983 Exposició de dibuixos, Olot (Gal. Sant Lluch)

Exposició de dibuixos, Camprodon (Gal. El Forn)

1985 Exposició d'olis i dibuixos a Lleida (Sala Gòtica de l'I. E. Ilerdencs)

1986 Exposició d'olis i dibuixos, Ciutat de Mallorca (Gal. Bearn)

1987 Exposició d'olis i dibuixos, Olot (Gal. Vayreda)

1989 Exposició d'olis i dibuixos, Sitges (Gal. Altarriva)

1990 Exposició d'olis i dibuixos, Paris (Gal. "5.4")

Exposició d'olis i dibuixos, Olot (Gal. Vayreda)

1991 Exposició de pintures, Sitges (Gal. Altarriva)

1992 Exposició d'olis, Olot (Gal. Sant Lluc)

1993 Exposició d'olis i dibuixos, Amer (Gal. Pedreguet Art)

1994 Exposició d'olis, Barcelona (Gal. Fortuny)

Exposició d'olis i dibuixos, Pineda de Mar (Gal. Pedreguet Art)

Exposició d'olis i dibuixos, Lavaur, França (Gal. Pedreguet Art)

Exposició de dibuixos, "Fundació Cultural Casino de Perelada"

1995 Exposició patrocinada per l'Ajuntament de Lleida (sala "La Paeria")

Exposició d'olis, Balaguer (Gal. "El Mirall")

1996 Exposició, Vilafranca del Penedès (Museu de la Vinya i del Vi)

Exposició d'olis, Amer (Gal. Pedreguet Art)

Exposició d'olis, Lavaur, França (Gal. Pedreguet Art)

1997 Exposició d'olis, Olot: "La Cooperació Fabril"

1999 Exposició d'olis, Manlleu "Paisatge urbà"

2000 Exposició “El temps i la pintura”. Olot (Galeria Arcadi Calzada)

2002 Exposició d’olis, Lavaur (França) (Galeria Pedreguet Art)

Exposició d'olis, Begur (Sala d’Art Flocs)

Exposició d'olis, Girona (Galeria Sant Fèlix)

Exposició d'olis, Almendralejo (Fundación Viña Extremeña)

2004 Exposició d'olis, Olot (Galeria Fons d’Art)

2005 Exposició d'olis, Begur (Escoles Velles)

2006 Exposició d’olis, Olot (MM Gallery)

2008 Exposició d’olis, Olot (MM Gallery

2010 Exposició d'olis, Begur (Sala d’Art Flocs)

2013 Exposició d’olis, Amer (Gal. Pedreguet Art)

2015 Exposició d'olis, Lleida (Galeria Res Non Verba)

2016 Participe a la Ruta de l’Art Castelló d’Empuries

2017 Participe a la Ruta de l’Art Castelló d’Empuries

 

 

Premis de Dibuix i Pintura

1982 1er. Premi Concurs de Pintura a Palamós (Gal. La Gavina)

Premiat al Concurs de Dibuix d'Andorra (Comú d'Escaldes-Engordany)

1983 1er. Premi Concurs de Pintura de paisatge "Amics del Vescomtat d'en Bas

Premiat al Macro-concurs de Pintura de "El Periódico" (Barcelona)

1984 1er. Premi de Pintura a Palafrugell (Gal. Palafrugell Art)

1er. Premi de Pintura a Madrid organitzat pel M.E.C.

1985 1er. Premi Concurs de Dibuix a Ciutat de Mallorca (Gal. Bearn)

1er. Premi Concurs de Pintura a Madrid organitzat pel M.E.C.

1990 Premiat al Concurs de Pintura del Cercle de Belles Arts de Lleida

1991 Premiat al Concurs de Pintura del Cercle de Belles Arts de Lleida

1995 1er. Premi de Pintura a la Bienal del Museu de les Vinyes i del Vi de Vilafranca

1997 1er. Premi de Pintura a Andorra (Comú d'Encamp)

1999 Premiat al Concurs de Pintura del Cercle de Belles Arts de Lleida

 

 

Presentació

Vaig iniciar-me en la pintura en una època on dominava l’abstracció. Això em va dur a

plantejar la meva figuració tenint molt en compte els aspectes específics de la pràctica

pictòrica (procediment, matèria, ....) per tal de no subordinar-los mai als motius temàtics.

M’inspira la realitat immediata i quotidiana i els temes els trobo intuïtivament. Un cop sóc

conscient  que un tema m’ha escollit l’hi dedico una llarga atenció fins que provoco, per

tempteig, la seva plena “revelació”.

El meu propòsit és que l’espectador vegi simultàniament tant el motiu com “la pintura”, ja

que l’execució tècnica  i el tema son igual de rellevants per  transmetre  el contingut de

l’obra.

Treballo per sèries que sovint s’aturen en el moment d’iniciar-ne una de nova, però que puc

reprendre anys després. Són sèries obertes i entrellaçades que únicament finalitzaran el dia

que ja no pinti més.

Aquestes sèries comparteixen una poètica que  tracta del temps, del canvi en totes les

coses,  de la vida com un viatge de destí incert, de moments fugaços especials i a vegades

privilegiats, els quals són l’únic premi que en traurem si sabem ser-ne receptius en mig dels

tràfecs i esforços a què ens sotmet el dia a dia.

Presentación

Me inicié en la pintura en una época en la que dominaba la abstracción. Esto

me llevó  a plantear mi figuración dedicando gran atención a los aspectos

específicos  de la práctica pictórica (técnica, materia, procedimientos,…) con

el fin de no subordinarlos nunca al motivo representado.

Me inspira la realidad más cotidiana e inmediata y los temas surgen

espontáneamente. Cuando tomo conciencia de que un tema me ha escogido,

le dedico una profunda atención hasta provocar, por tanteo, su plena

“revelación”.

Mi propósito es que el espectador vea, simultáneamente, tanto el motivo

como “la pintura”, ya que la ejecución técnica y el tema tienen la misma

importancia en la transmisión del contenido de la obra.

Trabajo por series que a menudo se detienen cuando inicio una nueva, pero

que puedo retomar incluso años después. Son series abiertas y entrelazadas

que únicamente finalizarán el día que deje de pintar definitivamente.

Estas series comparten una poética que trata del paso del tiempo, de la

mutación de todas las cosas, de la vida como un viaje de destino incierto y de

significativos instantes fugaces, privilegiados a veces,  que serán la única

recompensa  que nos llevaremos  si somos capaces de captarlos en medio de

los esfuerzos y tribulaciones a los que nos vemos sometidos en el día a día.

Presentation

I started my career in painting during a time when abstraction was the

mainstream. This led me to consider my figurative style, taking into account

the specific aspects of pictorial practice (procedure, subject and techniques,)

as to never allow these to have less importance than the themes themselves.

My inspiration comes from immediate, everyday reality so the themes come

spontaneously to me. Once I am aware that a theme has entered my mind, I

devote long time attention to it until I produce, by experimental approach, its

full ‘disclosure’.

It is my aim to make the viewer see both the subject and ‘the painting’,

simultaneously, since the technical execution and the theme are equally

relevant to transmit the content of the work.

  I work in series, one often stopping the moment a new one is starting,

although I can resume them some years later. They are open, intertwined

series which can only come to an end the day I will not paint anymore.

These series share recurrent poetic themes such as time going by and

continuous changing of things, life as a voyage with no clear destination and

those unique, fleeting and sometimes privileged moments which are the only

reward for us to obtain, if we are receptive enough to them, in the mid of all

the endless rush and strains of everyday life.

Présentation

Je me suis initié à la peinture à une époque où la tendance dominante était

l’abstraction. Ceci m’a conduit à concevoir ma figuration en consacrant une

grande attention aux aspects spécifiques de la méthode pictorique

(technique, matériel, procédures,...) afin de ne jamais les subordonner au

sujet représenté.

La réalité la plus quotidienne m’inspire et les sujets surgissent spontanément.

Lorsque je prends conscience du fait qu’un sujet m’a choisi, je lui consacre

toute mon attention jusqu’à provoquer, par tâtonnements, toute sa

“révélation”.

Mon objectif, c’est de faire voir au spectateur, simultanément, aussi bien le

sujet que “la peinture”, puisque l’exécution technique et le sujet ont la

même importance dans la transmission du contenu de l’œuvre.

Je travaille par séries qui souvent s’arrêtent lorsque je commence une

nouvelle série, mais que je peux reprendre même plusieurs années plus tard.

Ce sont des séries ouvertes et entrelacées qui uniquement finiront le jour où

je m’arrêterai définitivement de peindre.

Ces séries partagent une poétique qui parle du fil du temps, de la mutation de

toutes les choses, de la vie comme un voyage avec un destin incertain et avec

des instants fugaces et significatifs, privilégiés parfois, qui seront notre seule

récompense si nous sommes capables de les saisir au milieu des efforts et des

tribulations auxquels nous nous voyons soumis dans le jour le jour.

Obres de l'artista

Caixes Coop.Olot
Cadira verda i finestra
Armstrong
3000 €
Cuba Parada Bus
2000 €
Pluja, mare i filla
2000 €
La siesta
Cotxe vermell,Habana